....
       
АРХИВАУпознавање са школским енциклопедијама
Радионица "Дискриминација и интеркултурална осетљивост"
Трибина за родитеље

Вршњачка подршка у остваривању дечијих права
Бескрајно плаво коло -литерарни конкурс Српске књижевне задруге-
Европски дан језика 26.9.2021.
Међународни дан мира - 21.септембар
Јавна набавка - екскурзије и наставe у природи


Међународни дан писмености- 8.септембар

Обавештење за ученике и родитеље у вези са поделом уџбеника и таблета

Сви родитељи који су уплатили уџбенике добављачу Дубрава, могу их преузети у школи у уторак 31.8. од 12 до 18 часова. Такође, ученици могу преузети уџбенике у среду 1.9. и четвртак 2.9. после својих часова.

Подела таблета за ученике од трећег до шестог разреда биће извршена по накнадно датим терминима и процедурама у периоду од 6.9. до 15.9. о чему ћемо вас обавестити када добијемо детаљна упутства од Града и Министарства.


Обавештење за ученике и родитеље

Школска година почиње 1.9.2021.

Ученици трећег, петог и седмог разреда у среду, 1.9, имају наставу од 14 часова и часови трају 30 минута.

Ученици другог, четвртог, шестог и осмог разреда у среду, 1.9, имају наставу од 8 часова и часови трају 30 минута.

Ученици првог разреда имају свечани пријем првог септембра у 18:30 часова.

Продужени боравак почиње са радом 6.9. од 7 до 17:30 часова. Родитељи ће на родитељском састанку (2.9.) добити уговоре.

Од 2.9.2021. образовно-васпитни рад се организује свакодневно, уз недељну промену смена, непосредно у простору школе према усвојеном распореду часова, за све ученике у одељењу истовремено. Час наставе траје 45 минута.

Настава се организује тако да свако одељење има своју учионицу, осим за реализацију наставе физичког васпитања, технике и технологије, информатике и рачунарства и ликовне културе.

Ради обезбеђивања заштите здравља ученика и запослених, као и остваривања права ученика на образовање, школа ће се приликом организације и реализације наставе у потпуности придржавати актуелних препорука и мера надлежних институција и органа, и спроводиће све мере превенције. Детаљно упутство о примени мера ради обезбеђивања заштите здравља је постављено на сајт школе.
Распоред новопридошлих ученика биће истакнут на вратима школе 31.8. после 10 часова.

Детаљне информације о организацији наставе и рада у школи, ученици и родитељи ће добити од одељењског старешине.


ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ COVID-19 У ШКОЛСКОЈ СРЕДИНИ

Поштовани родитељи који уџбенике купујете преко добављача "Дубрава", Молимо вас да исплатите све преостале рате до 1.9.2021, јер у супротном нисмо у могућности да вам дамо уџбенике. Ово важи за све разреде, од првог до осмог.


Линк за пријаву на јавни позив, као и обрасци који се прилажу уз пријаву- Фондација за младе таленте града Београда
Обавештење за родитеље који су уплаћивали новац за уџбенике за први и други разред добављачу Дубрава

- Сви уџбеници ће бити обезбеђени од добављача Дубрава, а новац ће се рефундирати од стране Града Београда (под условом да се родитељи пријаве по упутству које је претходно постављено)

- Уколико родитељи нису платили све рате, то обавезно морају да учине што пре (до 1.9.)

- Сви уџбеници, који су уплаћивани преко Дубраве, биће подељени 1.9.


Бесплатни уџбеници за први и други разред

Поштовани родитељи,
Град Београд, преко Фондације за младе таленте града Београда, расписује јавни позив за доделу бесповратних новчаних средстава у висини основног пакета штампаних уџбеника за ПРВИ и ДРУГИ разред (за предмете: математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас и страни језик као обавезан предмет) за ученике основних школа на територији града Београда за школску 2021/2022. годину.

Средства добијају родитељи, односно законски заступници ученика ПРВОГ и ДРУГОГ разреда основних школа на територији града Београда, осим ученика који су већ добили бесплатне уџбенике по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС за школску 2021/22. годину. РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ је од 20. августа до 30. септембра 2021. године.

КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ?

Пријаве се врше електронски преко линка /портала који ће бити отворен и доступан од 20. августа на сајту Фондације за младе таленте града Београда www.fondzamladebeograd.rs
Напомена: у случају непостојања техничких и других могућности за електронско пријављивање, родитељи могу да се за помоћ обрате секретару школе, односно Фондацији на +381 11 321 6246 или fondzamlade@beograd.gov.rs


ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ЗА УСПЕШНУ ПРИЈАВУ?
Поред уноса/укуцавања основних података на линку за пријављивање, потребно је припремити следећа четири скенирана документа:

1. Копија очитане чиповане личне карте родитеља тј. законског заступника, односно фотокопија личне карте родитеља тј. законског заступника уколико није чипована

2. Копија картице текућег рачуна родитеља, односно законског заступника

3. Потврда Основне школе да је дете ђак јавне основне школе и да у школској 2021/22. години похађа први/други разред, као и да није добио бесплатне уџбенике по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја за школску 2021/22. годину

4. Изјава о обради података о личности

Напомена: Обрасци Потврде основне школе и Изјаве о обради података о личности могу се преузети на сајту Фондације, као и код секретара школе.


КОЛИКО НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА СЕ УПЛАЋУЈЕ?
Износ БЕСПОВРАТНИХ новчаних средстава за исплату, по појединачно упућеној пријави на јавни позив, биће формиран на основу података о изабраним уџбеницима и цена достављених у понуди сваког изабраног издавача зе предмете:

1. математика,
2. српски језик/матерњи језик,
3. свет око нас
4. страни језик као обавезан предмет

Просечан износ за исплату: 6.400,00 рсд
Напомена: приликом пријављивања, након што родитељ обележи школу и разред који ученик похађа, портал ће обавестити родитеља, односно законског заступника о тачном износу који ће му бити уплаћен.

КОМЕ СЕ ОБРАТИТИ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ?
Oбавештења о јавном позиву се могу добити на тел. (011) 321-6246 или путем електронске поште на адресу fondzamlade@beograd.gov.rs.

Напомена: текст оригиналног јавног позива можете преузетиСписак деце за боравак 2021/22


Бесплатни уџбеници

(Добијени по три основа: треће дете у систему школовања, породице које примају социјалну помоћ и ученици који раде по ИОП-у)
Уџбеници се могу преузети у школи: 7.7.2021. (до 13 часова) 8.7.2021. (од 14 до 19 ч.)


©
2021 Основна школа Мирослав Антић. Сва права задржана. www.miroslavantic.edu.rs
Црвено барјаче 6, Београд, Република Србија | Тел: 011 2512-730