....
   
 


Фокус група са родитљима - вредновање и самовредновање рада школе


У оквиру активности које се спроводе у циљу вредновања и самовредновања рада школе, у библиотеци су реализоване фокус групе са родитељима представницима одељења који су имали прилику да изнесу своје мишљење о раду и предлоге у вези са побољшањем рада школе у областима настава и учење и постигнућа ученика. У раду фокус групе учествовало је око 40 родитеља ученика 4, 5, 6. и 7. разреда.