....
   
 

Књижевно вече: Поетски дијалог са Миком Антићем - интертекстуалност као стваралачка метода у настави