....
   
 Посета Америчком културном центру


У оквиру сарадње са културним центром Београда, ученици 6. 7. и 8. разреда су са својим наставницама енглеског језика посетили амерички кутак 16. децембра 2015. године. Узевши учешће у друштвеним играма на енглеском језику ученици су се опустили и почели слободније међусобно да комуницирају на страном језику. Сви ученици који су посетили библиотеку и читаоницу регистровани су и добили су трајно чланство у америчком кутку у Београду.