....
   
 

 

Гост на седници Стручног већа наставника разредне наставе била је Сања Татић Јаневски која је одржала предавање на тему "Специфичне потребе даровите деце". Тема је изазвала велико интересовање и пружила нова знања нашим учитељима.

ОШ "Мирослав Антић", Београд