....
   
 

 

Последњег наставног дана у овој школској години у одељењу 6-6 одржан је угледни час историје на коме су ученици имали прилике да се ближе упознају са животом и делом деспота Стефана Лазаревића. Ученици су кроз презентовање истраживања које су сами спроводили пре часа и на самом часу по упутствима наставника осветлили најзначајније сфере живота и рада деспота Стефана. Циљ часа је био да ученици изведу закључак и дају одговор на питање: Да ли је деспот Стефан Лазаревић неправедно запостављен и у историјској сенци својих славних предака?