....
   
 


Јавна набавка - екскурзије и наставe у природи


Обавештење за ученике и родитеље у вези са поделом уџбеника и таблета

Сви родитељи који су уплатили уџбенике добављачу Дубрава, могу их преузети у школи у уторак 31.8. од 12 до 18 часова. Такође, ученици могу преузети уџбенике у среду 1.9. и четвртак 2.9. после својих часова.

Подела таблета за ученике од трећег до шестог разреда биће извршена по накнадно датим терминима и процедурама у периоду од 6.9. до 15.9. о чему ћемо вас обавестити када добијемо детаљна упутства од Града и Министарства.


Обавештење за ученике и родитеље

Школска година почиње 1.9.2021.

Ученици трећег, петог и седмог разреда у среду, 1.9, имају наставу од 14 часова и часови трају 30 минута.

Ученици другог, четвртог, шестог и осмог разреда у среду, 1.9, имају наставу од 8 часова и часови трају 30 минута.

Ученици првог разреда имају свечани пријем првог септембра у 18:30 часова.

Продужени боравак почиње са радом 6.9. од 7 до 17:30 часова. Родитељи ће на родитељском састанку (2.9.) добити уговоре.

Од 2.9.2021. образовно-васпитни рад се организује свакодневно, уз недељну промену смена, непосредно у простору школе према усвојеном распореду часова, за све ученике у одељењу истовремено. Час наставе траје 45 минута.

Настава се организује тако да свако одељење има своју учионицу, осим за реализацију наставе физичког васпитања, технике и технологије, информатике и рачунарства и ликовне културе.

Ради обезбеђивања заштите здравља ученика и запослених, као и остваривања права ученика на образовање, школа ће се приликом организације и реализације наставе у потпуности придржавати актуелних препорука и мера надлежних институција и органа, и спроводиће све мере превенције. Детаљно упутство о примени мера ради обезбеђивања заштите здравља је постављено на сајт школе.
Распоред новопридошлих ученика биће истакнут на вратима школе 31.8. после 10 часова.

Детаљне информације о организацији наставе и рада у школи, ученици и родитељи ће добити од одељењског старешине.


ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ COVID-19 У ШКОЛСКОЈ СРЕДИНИ

Поштовани родитељи који уџбенике купујете преко добављача "Дубрава", Молимо вас да исплатите све преостале рате до 1.9.2021, јер у супротном нисмо у могућности да вам дамо уџбенике. Ово важи за све разреде, од првог до осмог.
Обавештење за родитеље који су уплаћивали новац за уџбенике за први и други разред добављачу Дубрава

- Сви уџбеници ће бити обезбеђени од добављача Дубрава, а новац ће се рефундирати од стране Града Београда (под условом да се родитељи пријаве по упутству које је претходно постављено)

- Уколико родитељи нису платили све рате, то обавезно морају да учине што пре (до 1.9.)

- Сви уџбеници, који су уплаћивани преко Дубраве, биће подељени 1.9.


Бесплатни уџбеници за први и други разред

Поштовани родитељи,
Град Београд, преко Фондације за младе таленте града Београда, расписује јавни позив за доделу бесповратних новчаних средстава у висини основног пакета штампаних уџбеника за ПРВИ и ДРУГИ разред (за предмете: математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас и страни језик као обавезан предмет) за ученике основних школа на територији града Београда за школску 2021/2022. годину.

Средства добијају родитељи, односно законски заступници ученика ПРВОГ и ДРУГОГ разреда основних школа на територији града Београда, осим ученика који су већ добили бесплатне уџбенике по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС за школску 2021/22. годину. РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ је од 20. августа до 30. септембра 2021. године.

КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ?

Пријаве се врше електронски преко линка /портала који ће бити отворен и доступан од 20. августа на сајту Фондације за младе таленте града Београда www.fondzamladebeograd.rs
Напомена: у случају непостојања техничких и других могућности за електронско пријављивање, родитељи могу да се за помоћ обрате секретару школе, односно Фондацији на +381 11 321 6246 или fondzamlade@beograd.gov.rs


ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ЗА УСПЕШНУ ПРИЈАВУ?
Поред уноса/укуцавања основних података на линку за пријављивање, потребно је припремити следећа четири скенирана документа:

1. Копија очитане чиповане личне карте родитеља тј. законског заступника, односно фотокопија личне карте родитеља тј. законског заступника уколико није чипована

2. Копија картице текућег рачуна родитеља, односно законског заступника

3. Потврда Основне школе да је дете ђак јавне основне школе и да у школској 2021/22. години похађа први/други разред, као и да није добио бесплатне уџбенике по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја за школску 2021/22. годину

4. Изјава о обради података о личности

Напомена: Обрасци Потврде основне школе и Изјаве о обради података о личности могу се преузети на сајту Фондације, као и код секретара школе.


КОЛИКО НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА СЕ УПЛАЋУЈЕ?
Износ БЕСПОВРАТНИХ новчаних средстава за исплату, по појединачно упућеној пријави на јавни позив, биће формиран на основу података о изабраним уџбеницима и цена достављених у понуди сваког изабраног издавача зе предмете:

1. математика,
2. српски језик/матерњи језик,
3. свет око нас
4. страни језик као обавезан предмет

Просечан износ за исплату: 6.400,00 рсд
Напомена: приликом пријављивања, након што родитељ обележи школу и разред који ученик похађа, портал ће обавестити родитеља, односно законског заступника о тачном износу који ће му бити уплаћен.

КОМЕ СЕ ОБРАТИТИ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ?
Oбавештења о јавном позиву се могу добити на тел. (011) 321-6246 или путем електронске поште на адресу fondzamlade@beograd.gov.rs.

Напомена: текст оригиналног јавног позива можете преузети


Списак деце за боравак 2021/22


Бесплатни уџбеници

(Добијени по три основа: треће дете у систему школовања, породице које примају социјалну помоћ и ученици који раде по ИОП-у)
Уџбеници се могу преузети у школи: 7.7.2021. (до 13 часова) 8.7.2021. (од 14 до 19 ч.)ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУПоштоване/-и,
Пролећни распуст почиње 30.4.2021. и завршава се 9.5.2021.
Настава почиње 10.5.2021:
Пети и седми разред од 13 часова (А група - понедељак, среда, петак; Група Б - уторак и четвртак)
Шести и осми разред од 16:30 часова (А група - понедељак, среда, петак; Група Б - уторак и четвртак)


СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ за школску 2021/2022. годину

ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ за школску 2021/2022. годинуПоштовани родитељи будућих првака,

Уколико желите да набавите уџбенике за први разред, можете то учинити и преко школе. Омогућили смо Вам претплату на три рате и прилажемо примерак како треба попунити уплатницу. Уџбеници ће у школу стићи 1.9.2021. а о начину преузимања бићете накнадно обавештени.


Обавештење у вези са уписом у средњу школу
Обавештење

Почевши од 19. априла 2021. године, настава се организује у школи по комбинованом моделу од петог до осмог разреда.
- Ученици петог и седмог разреда: Смена од 13 часова: група А - уторак и четвртак; група Б - понедељак, среда и петак
- Ученици шестог и осмог разреда: Смена од 16:30 часова: група А - уторак и четвртак; група Б - понедељак, среда и петак


Информацијa о полагању пробног завршног испита:


- У петак, 9.4. ученици у школу долазе у 12,30-12,40 са потребним прибором за рад.
- Тест из математике се ради од 13,00-15,00
- У суботу, 10.4. долазе у 8,30 и раде тест из српског језика од 9,00-11,00
- комбиновани тест раде од 11,30-13,30


Овавештење о извођењу наставе од понедељка 23.3.2021.
Информација за родитеље у вези са еЗаказивањем
термина за упис и тестирање детета у ОШ


Поштоване/-и,

Од 15.3 - 19.3. настава се од петог до осмог разреда одвија онлајн.
- Часови се одржавају онлајн по распореду часова.
- На часу су истовремено обе групе.
- Пети и седми разред су смена од 13 часова, а шести и осми разред су од 16.30.
- Писане провере се одлажу на недељу дан (у зависности од трајања онлајн наставе)
- Наставник уписује у дневник ученике који нису присуствовали онлајн настави а одељењски старешина у комуникацији с родитељима правда (или не) изостанке.


Информације о полагању завршног испита и упису у средњу школу
Коначни резултати са Општинског такмичења из математике одржаног 28.02.2021.
ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ
Кућица поверења
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ
за ученике од 5 до 8 разреда:
Одлажу се сви писмени задаци и контролне вежбе за друго плугодиште.Поштовани родитељи
,

У циљу поштовања безбедносних и превентивних мера, ваш боравак у просторијама школе морамо свести на минимум. Молимо вас да сарадњу са одељењским старешинама обављате телфонским разговорима, преко Вибер група, мејла или Гугл учионица.
Уколико је неопходно да имате непосредну сарадњу са одељењским старешином или предметним наставником, молимо вас да унапред закажете разговор. О својој намери обавестите одељењског старешину и добићете термин од 16:30 – 18:00 часова, дана када је наставник на располагању по утврђеном распореду термина за сарадњу.
Срдачно,
Директор школе
Биљана Радосављевић

 Обавештење за родитеље будућих првака: Поштовани, због актуелне епидемиолошке ситуације родитељски састанак за родитеље који су заинтересовани за продужени боравак одржаће се крајем августа. Тачна датум и време ћемо објавити на сајту и на улазу школе. До тада вас молимо да у школу доставите потврде о запослењу оба родитеља, радним данима од 8 до 16 часова. Уколико сте у могућности, можете потврде послати на мејл школе. Сва додатна питања можете поставити директору школе на мејл osnovnaskola@miroslavantic.edu.rs