....
   
 


Oбавештење за родитеље у вези са бесплатним уџбеницима по 5 основа

Поштоване/и, Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да и за школску 2022/2023. годину, пошто буде донета Одлука Владе Републике Србије, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета (у даљем тексту: уџбеници) које су школе изабрале да користе у настави за ученике основних школа.

Бесплатне уџбенике добија категорија ученика:
1. ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
2. ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП 3;
3. ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници (увеhан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
4. ученицима основних школа који су у породици тpeћe или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања;
5. ученицима првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

Школи се као доказ о испуњености услова доставка следећа документација:
- за ученике социјално/материјално угроженик породица - примаоце новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
- за ученике кoju су у породици тpeћe или свако наредно poђeнo дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
- за ученике који су у породици тpeћe или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
- За ученике који основношколско образоваже и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

ОШ "Мирослав Антић", Београд