....
   
 
У оквиру рада Тима за инклузију нашешколе одржана је обука за израду педагошког профила и ИОП-а, као и за евиденцију индивиуализованог начина рада са ученицима који спорије напредују у усвајању знања и вештина предвиђених сандардима у разреду који похађају. Ово предавање и обуку у библиотеци школе одржала је Љиљана Младеновић, наш логопед, а на основу семинара „Планирање и реализација додатних облика подршке ученицима са сметњама у развоју“, а коме је лично присуствовала заједно са још неким колегама из наше школе. Ова обука била је изузетно корисна јер се приликом представљања ових садржаја водило рачуна о реалним потребама конкретних случајева ученика из наше школе, тако да је ово теоријско знање било усмерено на непосредну примену у наставној пракси.