....
   
 На Ученичком парламенту који је одржан у уторак 15.3.2022. године реализована је дебата. Тема дебате је била "Избор занимања". Једна група ученика је бранила тезу да занимање треба да буде профитабилно а друга група да избор занимања треба да буде оно што истински волимо да радимо. Ученици су примењивали технике и правила дебатовања (поштовање саговорника, изношење аргумената итд.).