....
   
 


На седници Наставничког већа, одржаној 01.12.2018. једна од тачака је била и радионица о међупредметним компетенцијама коју је водила Наташа Стојановић, педагог Гиманазије Свети Сава и председница Педагошког друштва Србије.