....
   
 


На састанку Ученичког парламента одржана је обука ученика за примену техника медијације. Обуку је реализовала стручни сарадник дефектолог логопед Љиљана Младеновић, која је и координатор Вршњачког тима у школи. Ученици су имали прилику да прођу кроз све кораке који су саставни део процеса медијације, да се упознају са предностима примене ове технике у школи и свакодневном животу.