....
   
 

 

ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА

Дана 20.9. 2019. комисија представника Савета родитеља од приспелих понуда изабрао као најповољнију понуду Дунав осигурања. Опште и допунске услове можете видети у приложеном материјалу.