....
   

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

 
   

 
Биљана Радосављевић је од свог првог радног дана у нашој школи, најпре као школски педагог од 1985. до 2000.г, затим од 2000. до 2002.г. као в.д. директора, после чега је изабрана на место директора на којем је и данас. Као педагог, а затим и као директор, сарађивала је са многим институцијама на унапређивању образовања и васпитања у нашој земљи. Као сарадник УНИЦЕФ-а и Института за психологију учествовала је у пројекту "Активно учење" и до сада одржала преко 50 семинара за просветне раднике. Као сарадник Министраства просвете радила је на едукацији учитеља првог разреда, а завршила је и обуку за ментора у програму "Школа без насиља", као и обуку за директоре. Један је од коаутора приручника "Водич за приправнике стручне сараднике" и "Приручника за самовредновање школа", а протеклих година била је и сарадник тимова за израду предлога Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању знања, тима за израду стандарда за програме стручног усавршавања (при Центру за професионални развој Завода за унапређивање образовања и васпитања), а од 2006.г. једно време је била и члан Комисије за добијање лиценце. Од 2007.г. је и председница Педагошког друштва Србије.
 
   

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

 
    Сретен Лукић је у школи од 1996. године као наставник техничког образовања, а од школске 2007/2008. г. и као помоћник директора школе. Од 2001. до 2003. године био је руководилац општинског актива наставника техничког образовања и у времену када је предмет био у веома тешком положају и пред укидањем дао свој допринос да до тога не дође радећи на истицању значаја и побољшању положаја предмета. У свом раду је припремао ученике који су освајали прва места на општинским и градским и више пута учествовали на републичким такмичењима у различитим дисциплинама у оквиру овог предмета. Посебно се бавио секцијама фото и видеотехника, електроника, саобраћајни системи и архитектура и грађевинарство. Пре десетак година био је идејни творац пројекта стварања рачунарске учионице у школи који је касније реализовао заједно са колегама из већа. Веома је активан у свим догађањима у школи: сарадник на пројектима, подршка и помоћ у реализацији различитих активности од уређивања школског часописа и сајта школе до техничке подршке реализацији такмичења, приредби, семинара и др. Оформио је колекцију видео записа из школског живота које је у највећој мери сам стварао и монтирао и реализовао идеју директора школе о стварању ученичког "Видео споменара" који израђује за десет последњих генерација ученика осмог разреда. Пре ступања на функцију помоћника директора годинама је био суорганизатор веома успешних игранки за ученике школе.