....
   
 

 

Као и претходних година, заједничка сарадња наставника са родитељима одржава се једном месечно у термину од 19.00 до 20.00 часова. Календар сарадње за ово полугодиште је истакнут на сајту школе и на огласној табли за родитеље. Заинтересовани родитељи могу, на брз и ефикасан начин да добију информације о напредовању свог детета од великог броја наставника који му предају. Посећеност ових сарадњи је изузетна као и наша жеља да кроз добру комуникацију са родитељима омогућимо деци да искажу свој потенцијал и остваре своје амбиције.