....
   
 


У суботу, 16. септембра у школи је реализован семинар за наставнике наше школе о оцењивању. Око 30 наставника је прошло обуку са циљем да усварши своје технике сумативног оцењивања. Семинар су реализовали Биљана Михаиловић и Петар Огризовић.