....
   
 


Семинар за наставнике: Технике учења

Кроз семинар Технике учења конкретизована су и уобличена већ примењивана знања у раду на часу, али оно што је драгоценије добили смо богатство нових идеја о интерактивним образовним техникама, које ђаке лакше и дубље уводе у суштину задате теме.