....
   
 


Семинар “Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију” Семинар “Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију” реализован је у суботу, 18. новембра у библиотеци наше школе. Имао је за циљ оспсобљавање ученика на тему вршњачке медијације као модела ненасилног решавања сукоба. Обука је била усмерена на практичне вештине медијације и на властити развој учесника као медијатора. Семинар је реализовала Маја Врачар, педагог Зуботехничке школе у Београду.
Концепт семинара и организација од стране водитеља семинара и директора школе је добро осмишљена и омогућила је да се група вршњачких медијатора међусобно упозна, да размене своја досадашња искуства и идеје о разлозима конфликата међу младима, као и да употпуне своја интелектуална, друштвена и културолошка знања кроз теме као што су конфликти, емпатија, медијација, кораци у медијацији. Групна динамика је врло брзо успостављена, почетна радионица је имала значајну улогу у процесу отварања и повезивања.
Почетна очекивања која су учесници семинара навели у уводној радионици су готово у потпуности испуњена.
Завршна оцена је да је овај програмски део семинара био успешан у достизању дефинисаних циљева, односно резултата:

1. створени су услови да ученици из различитих разреда и одељења размене искуства и стечена знања из области вршњачке медијације, а у циљу да их даље мултиплицирају у школи кроз активности.
2. промоција модела вршњачке медијације – сви учесници су изузетно мотивисани и спремни да се посвете пољу рада вршњачке медијације.
3. обука из вршњачке медијације и симулација појединих делова програма (конфликти, увод у ненеасилну комуникацију, вежбе емпатије и медијације ) имали су изузетно позитиван утицај на саме будуће медијаторе у смислу додатног оснаживања и јачања, као и подизања самопоуздања.