....
       
     
Школа данас располаже са десет класичних учионица, тринаест кабинета, просторијом за дневни боравак деце, фискултурном салом са две свлачионице, просторијом за библиотеку са читаоницом и зборницом за наставнике. Школа има кухињу са трпезаријом, просторије за секретара, рачуновођу, директора школе, педагошко-психолошку службу и две просторије за зубну амбуланту, продавницу и пекару.
Укупна корисна површина самог објекта је 3986 метара квадратних, а површина дворишта износи један хектар и педесет пет ари.
Ученици су распоређени у четрдесет и четири одељења, а са њима ради 69 наставника, 4 стручна сарадника, и 22 запослених ван наставе.

Када је у питању хигијенско и естетско уређење простора оно је из године у годину (упркос великој фреквенцији) на јако завидним нивоу.
По мишљењу многих који посећују школу од просветне инспекције, сарадника школе, просветних радника који долазе у школу на семинаре до родитеља који су свакодневно присутни школа се изузетно одржава, ''има душу'' и осећа се добра клима.
   
           
С обзиром на велики број ученика и потребе родитеља за продуженим боравком и у II разреду (који немамо због недостатка простора). Наши захтеви Министарству и Секретаријату за образовање већ годинама иду ка проширењу простора или отварањем нове школе на Белим Водама.

Стварно стање фонда у библиотеци у августу 2016. год. 8872 јединица.
Библиотека распоаже и са следећим стручним часописима: Учитељ, Педагогија, Школски час, Настава и историја, Уникат, Просветни преглед.
Од ђачке штампе у библиотеци се наласе: Витез, Школски свет, Школарац, Ђак првак, Енигматика I, Политикин забавник.
Видеотека располаже са 88 видео касетa и 94 CD-а из различитих области.
Аудиотека садржи 75 аудио касета.
Комплети дијапозитива:- за разредну наставу 12 комплета - за физику 3 комплета - за географију - за биологију.