....
   
 


Наставна јединица: ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ БРОЈЕВА. РИМСКЕ ЦИФРЕ


Циљ часа:
Оспособљавање ученика за самостално записивање и читање бројева римским и арапским цифрама ,утврђивање знања о основним и редним бројевима, правилно записивање бројева, а родитељима - приближавање улоге учитеља у настави .