....
   
 

 


Семинар за ученички парламент

Семинар за Ученички парламент је одржан 15.10.2015. године у библиотеци школе. Присуствовала су 24 ученика, односно по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда. Рад је осмишљен кроз радионице којих је било укупно шест, а реализован је уз активност и укључивање свих присутних ученика. Циљ семинара је био да се чланови боље упознају, препознају своје и туђе јаке стране, сличности и разлике са другим ученицима и да схвате шта су њихови задаци као представника ученика целе школе. Кроз групни рад имали су прилику да преговарају и осмишљавају успешне стратегије преговарања како би постигли постављене циљеве. Предлагали су идеје и решења који би побољшали услове у школи и допринели квалитетнијем боравку ученика у њој.
Тајним гласањем су изабрани председник и потпредседник Ученичког парламента, а гласове је пребројала трочлана комисија састављена од присутних ученика.
На крају семинара, ученици су попуњавали евалуациони упитник на којем су процењивали сваку од активности у односу на то колико им је била корисна, а колико занимљива и давали своје предлоге за даљи рад.
Још један овакав семинар, али са другачијим циљевима и садржајима предвиђен је за друго полугодиште ове школске године.