....   
 Поштовани родитељи, због измена у плану и програму наставе и учења за први и пети разред, у складу са Законом о уџбеницима, спроведена је процедура избора уџбеника на основу каталога који је објавило Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Који уџбеници ће се користити у школи у наредној школској години можете погледати испод. Уџбеници за остале разреде нису се мењали, али су неки издавачи кориговали цене. Поред сваког наслова, да би смо вам олакшали планирање набавке, наведена је цена. Промењене цене су означене црвеном бојом:


Коначне листе уџбеника који ће се користити у школи у школској 2018/2019. години