....
 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА

 

 

Распоред контролних задатака (предметна настава)

 

Распоред писмених задатака

   
Поштовани,

На састанцима одељењских већа је усвојен коригован распоред писаних провера. Табеле се налазе на следећем линку: коригован распоред писаних провера

Такође, табеле су постављене на огласној табли у школи а ученици су упознати са изменама на часу одељењског старешине.